Ymchwilio I Ddau Farwolaeth Yn Llanelwy

Ymchwilio I Ddau Farwolaeth Yn Llanelwy


Friday 24th May 2019


Mae Heddlu Gogledd Cymru yn ymchwilio i farwolaeth dau berson hŷn mewn tŷ yn Llanelwy'r bore 'ma. 

Galwyd swyddogion i gyfeiriad yn Bishop's Walk yn fuan wedi 8.30am, lle canfuwyd y ddau wedi marw o fewn y tŷ. Credir mai gŵr a gwraig oedd y ddau. 

Meddai'r Uwcharolygydd Iestyn Davies; "Fel arfer mewn amgylchiadau o'r fath mae archwiliad fforensig yn cael ei gynnal ac mae'r heddlu yn gwneud ymholiadau o ddrws i ddrws. Nid ydym yn siŵr ar hyn o bryd beth oedd achos eu marwolaeth ond nid ydym yn ystyried bod trydydd parti yn rhan o'u marwolaeth ac nad oes peryg i'r cyhoedd. Mae eu perthnasau agosaf wedi cael gwybod". 

Cyhoeddir datganiad pellach pan ddaw'r ffeithiau yn fwy clir.